fbpx

ED-Niveau-2

7,90

In de as van het geloof leert het kind zijn Schepper kennen, Glorie zij Hem, en in de as van de biografie leert hij zijn Profeet kennen, moge Gods gebeden en vrede zij met hem zijn

In de as van aanbidding leert hij de pilaren van de islam, en in de as van moraal leert hij manieren, goed gedrag en goede omgangsvormen

ED-Niveau-2

7,90

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES