fbpx

ED-Niveau-4

6,50

Het vestigen van de liefde van God en Zijn Boodschapper, moge God hem zegenen en vrede schenken, en zijn dienaren in de harten van kinderen

Dit kan alleen worden gedaan met een vast geloof, goede daden en goede zeden

ED-Niveau-4

6,50

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES